Land rights


Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in Thailand

 

 

ปทุมธานี ทำแผน เฝ้าระวัง สำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานการณ์ก่อนเกิดภัยคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติก่อนภัยมา
30 ก.ย.2564

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจากพายุที่จะพัดผ่านเข้าประเทศไทย
19 ก.ย.2564

น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า น้ำสมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดอาการจากการติดเชื้อจากหนักเป็นเบา
9 ก.ย.2564

ชาวบ้านชุมชนลับแล จ.อุบลฯ ยื่นหนังสือถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย
6 ก.ย.2564

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนรับมือป้องกันโควิด-19 เปลี่ยนหมวกไป-มา ทั้งแก้ปัญหาที่ดิน ทั้งรับมือภัยพิบัติ เพื่อทุกคนปลอดภัย
2 ก.ย.2564

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดอุบลฯ สรุปข้อมูลชุมชน พัฒนาการทำแผนการจัดการภัยพิบัติในชุมชนและเครือข่ายฯ
3 ส.ค.2564

ชุมชนลับแล จ.อุบลฯ ผู้อยู่มาก่อนการรถไฟ ถูกรถไฟออกโฉนด ทวงค่าเช่าชาวบ้าน บางคนโดนเกือบครึ่งล้านบาท
2 ส.ค.2564

17 ปี ที่ต้องสูญเสียสิทธิ สูญเสียการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
13 ก.ค.2564

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปลูกป่าเกาะกุย (เกาะผี) สร้างพื้นที่สีเขียว ให้จังหวัดภูเก็ต
6 ก.ค.2564

ชาวเลทุ่งหว้าจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพร้อมรับมือทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
1 ก.ค.2564

ชาวเลวิกฤตหนัก หาปลาได้แต่ไม่มีใครซื้อ ชุมชนราไวย์แปรรูปเป็นปลาดองเค็มแลกข้าว ฝ่าวิกฤตโควิด
1 ก.ค.2564

สัมมนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสนอต่อรัฐบาล
29 ส.ค.2564

ชุมชนโหนทรายทอง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนต้นแบบการบริการจัดการด้านการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน

27 ส.ค.2564

คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเพิ่ม 23 คน โดยได้รับการแก้ปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555
21 ส.ค.2564

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดอุบลฯ สรุปข้อมูลชุมชน พัฒนาการทำแผนการจัดการภัยพิบัติในชุมชนและเครือข่ายฯ
3 ส.ค.2564

ชุมชนลับแล จ.อุบลฯ ผู้อยู่มาก่อนการรถไฟ ถูกรถไฟออกโฉนด ทวงค่าเช่าชาวบ้าน บางคนโดนเกือบครึ่งล้านบาท
2 ส.ค.2564

17 ปี ที่ต้องสูญเสียสิทธิ สูญเสียการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
13 ก.ค.2564

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปลูกป่าเกาะกุย (เกาะผี) สร้างพื้นที่สีเขียว ให้จังหวัดภูเก็ต
6 ก.ค.2564

ชาวเลทุ่งหว้าจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพร้อมรับมือทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
1 ก.ค.2564

ชาวเลวิกฤตหนัก หาปลาได้แต่ไม่มีใครซื้อ ชุมชนราไวย์แปรรูปเป็นปลาดองเค็มแลกข้าว ฝ่าวิกฤตโควิด
1 ก.ค.2564

พังงาแห่งความสุข ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
30 มิ.ย.2564

ชุมชนบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา 97 คน ได้รับมอบโฉนดที่ดินจากพนักงานที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ต่อคน
23 มิ.ย.2564

คนไทยพลัดถิ่นร่วมกันบริจาคเลือดช่วยเหลือนางวรรณี คงทอง ปลัดฝ่ายทะเบียนและบัตร ผู้ที่ทำงานอย่างเป็นธรรม
13 มิ.ย.2564

กลุ่มคนจนเมืองภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
13 มิ.ย.2564

หนังสือที่ดินคือชีวิต
ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน


.

 

 

 

 

More Activities

 

 

 

 

VDO.    
วีดีโอชุมชนคุรุมิตร อุบลราชธานี
(ชุมชนนำร่องเสนอโฉนดชุมชน)

สู้ที่ดินคืนให้รัฐ สุดท้ายยังไร้ที่ซุกหัวนอน
(ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต)

โหนทรายทองรักษาป่าสู่ความมั่นคงในที่ดิน
(ชุมชนโหนทรายทอง จ.ภูเก็ต)

มอแกลนบางสัก(ทับตะวัน)
(ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งอันดามัน)

ที่ดินคือชีวิต
(ตอน พ่อกับลูกชาย)

บทสรุปของชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์
(ตอน ชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์)

กลัวทำไม ที่ดินพ่อให้มา
(ชุมชนแหลมหมา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา)

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าชายเลนกว่าพันไร่
(ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน จ.ภูเก็ต)