ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

หนังสือชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ทางรอดของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ การนำเอาหลักศาสนาที่ถูกต้องและวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาแทนเงินตราและอำนาจ การที่นำเอาคุณธรรมนำเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงยั่งยืนขึ้นได้

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2552

Link : Open book