ลีลาปาเต๊ะ

หนังสือลีลาปาเต๊ะ "พลังผู้หญิง พลังชุมชน" ซึ่งเป็นตำราจากโรงเรียนชาวบ้านนั้น สร้างขึ้นจากการยอมรับศักยภาพของสตรีไทยและมุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2553

Link : Open book