อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

หนังสืออิตติฮาด ชุมชนศรัทธา เกือบ 15 ปีแล้วที่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้มีวิกฤตการณ์ไม่สงบสุข บนท้องถนนเต็มไปด้วยด่านตรวจ การลาดตระเวนของทหาร มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแทบทุกวันและนั่นเราจึงไม่เห็นแสงสว่างหรือความหวังว่าวิกฤตสังคมชายแดนใต้จะจบลงอย่างไร? แต่เมื่อเข้าไปในชุมชนในถิ่นที่อยู่อาศัยหลับนอนทำกิน กลับพบว่าพี่น้องเหล่านั้นกลับยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบปกติ แน่นอนว่าวิถีชีวิตของพวกเขามิใช่อยู่แต่ในชุมชนเท่านั้น มีสังคมภายนอกที่เขาต้องเกี่ยวข้องต้องเดินทางมากมาย แต่ทุกคนตั้งหลักชีวิตมีความมั่นใจมีความปลอดภัยมีพัฒนาการต่าง ๆ ...

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2558

Link : Open book