รัฐล่าช้าพิสูจน์สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2015 การต่อสู้เพื่อให้ได้ พรบ.สัญชาติฉบับที่ 5 ต่อสู้กันมายาวนานไม่ต่ำกว่า 12 ปี และเป็นช่วยคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นมากกว่า 2,000 คน แต่จากการสังเกตุการณ์เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนมีปัญหาเรื่องของกลไกเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือเพื่อที่จะให้คนได้สัญชาติคืนมา หนึ่งในปัญหาจากกระบวนการพิสูจน์สถานะตามกฎหมายสัญชาติฉบับที่ 5 คือการเอื้อให้ จนท.รัฐใช้ดุลพินิจ ทำให้การรับรองตามขั้นตอนแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้คนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากตกสำรวจและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับรองสถานะ

date_video: 
20150527