นักศึกษา-คณาจารย์ ม.รังสิต ลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือคนในไทยพลัดใน

date_video: 
20170523