การฟื้นฟูหลังสึนามิที่มีประชาชนเป็นผู้นำ : People Leadership in post Tsunami Recovery - ไทย