บทบาทวัฒนธรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูหลังสึนามิที่มีประชาชนเป็นผู้นำ : The role of culture poetry of the Andaman - ไทย