เสียงผู้หญิงร้องขอ 8 ข้อ "วันสตรีสากล" นายกต้องได้ยิน

“วันสตรีสากล” ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงทั่วโลกจะรวมตัวกันเพื่อร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นตัวแทนผู้หญิงไทย ส่งเสียงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคให้เด็กและสตรี 8 ข้อ สร้างความสุขให้สตรีไทยใน “วันสตรีสากล”

สำหรับคำขวัญวันสตรีสากลปี 2560 คือ “Be Bold For Change” เรามาดูสิว่าผู้หญิงไทยอยากขออะไรกับรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กัน โดย นางสาว ธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อนหญิง อธิบายว่า เนื่องในวันสตรีสากลนี้ทางแกนนำเครือข่ายสตรีทั้ง 4 ภาค ได้ร่วมกันเรียกร้องท่านนายกฯ ถึงนโยบายเร่งด่วน 8 ข้อ ดังนี้

  1. พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  2. ขอศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานเอื้อให้แม่ดูแลลูกได้
  3. จัดสวัสดิการช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจำนวนมากขึ้น
  4. ปฏิรูประบบสุขภาวะเพศของผู้หญิงให้มีระบบที่ละเอียดอ่อน เก็บความลับ เสริมพลัง และบุคลากรที่มีความพร้อม ทักษะเข้าใจในการให้บริการผู้หญิงตลอดทุกช่วงวัย
  5. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกลไกของตำรวจที่ละเลยและเพิกเฉย ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องเผชิญอยู่กับความหวาดกลัวจนเป็นเหตุให้ผู้หญิงถูกทำร้าย
  6. เพิ่มมาตรการยกระดับการแก้ปัญหาการค้าเด็ก ผู้หญิง เอาผิดกับผู้ซื้อบริการทางเพศและกวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
  7. เพิ่มมาตรการกวาดล้างยาเสพติด การขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่โรงเรียน ชุมชน เพราะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
  8. ต้องมีมาตการพิเศษในระบบทุกหน่วยงานเป็นทางด่วนให้สตรีได้เข้ามาทำงานการเมือง เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้จัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงให้กับองค์กรสตรีภาคประชาชน

ทั้ง 8 ข้อเรียกร้องนี้เพื่อสร้างความเสมอภาคให้สตรีและเด็กผู้หญิง หากทำได้เชื่อว่าจะลดความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงได้เป็นจำนวนมาก จะยิ่งทำให้สังคมไทยมีความสุขมากขึ้น

... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/women/560208