Land rights


Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in Thailand


 

เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงาร่วมวิเคราะห์
การเมืองขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
สู่ MOU ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข


20 ก.ค.2562

ชุมชน มชท. พอช. ร่วมกันจับมือท้องถิ่น
ทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน


1 ก.ค.2562

หนังสือที่ดินคือชีวิต
ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน


.

ชุมชนโหนทรายทองและกิ่งแก้ว
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทำแนวดักขยะ


13 พ.ค.2562

 

 

 

 

 

More Activities

 

 

VDO.    
วีดีโอชุมชนคุรุมิตร อุบลราชธานี
(ชุมชนนำร่องเสนอโฉนดชุมชน)
สู้ที่ดินคืนให้รัฐ สุดท้ายยังไร้ที่ซุกหัวนอน
(ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต)
โหนทรายทองรักษาป่าสู่ความมั่นคงในที่ดิน
(ชุมชนโหนทรายทอง จ.ภูเก็ต)
ที่ดินคือชีวิต
(ตอน พ่อกับลูกชาย)