Land rights


Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in Thailand

17 ตุลาคม
international day for the eradication of poverty

 

 

 

เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงาร่วมวิเคราะห์
การเมืองขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
สู่ MOU ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข


20 ก.ค.2562

ชุมชน มชท. พอช. ร่วมกันจับมือท้องถิ่น
ทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน


1 ก.ค.2562

หนังสือที่ดินคือชีวิต
ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน


.

ชุมชนโหนทรายทองและกิ่งแก้ว
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทำแนวดักขยะ


13 พ.ค.2562

 

 

 

 

 

More Activities

 

 

 

 

 

VDO.    
วีดีโอชุมชนคุรุมิตร อุบลราชธานี
(ชุมชนนำร่องเสนอโฉนดชุมชน)
สู้ที่ดินคืนให้รัฐ สุดท้ายยังไร้ที่ซุกหัวนอน
(ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต)
โหนทรายทองรักษาป่าสู่ความมั่นคงในที่ดิน
(ชุมชนโหนทรายทอง จ.ภูเก็ต)
มอแกลนบางสัก(ทับตะวัน)
(ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งอันดามัน)
ที่ดินคือชีวิต
(ตอน พ่อกับลูกชาย)
บทสรุปของชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์
(ตอน ชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์)