Land rights


Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in Thailand

 

บัตรประชาชนใบแรก
ของชาวเลชุมชนเกาะเหลา
จังหวัดระนอง


29 ธ.ค.2563

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานะและ
สิทธิของบุคคล


25 ธ.ค.2563

ชาวบ้านห้วยฝั่งแดงเริ่มมีความหวัง
เมื่อรัฐมีมติรับผิดชอบจากการทำให้ชาวบ้าน
ประสบปัญหามายาวนาน


24 ธ.ค.2563

ชาวเลชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
เสนอขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อน


28 พ.ย.2563

หนังสือที่ดินคือชีวิต
ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน


.

 

 

 

 

More Activities

 

 

 

 

VDO.    
วีดีโอชุมชนคุรุมิตร อุบลราชธานี
(ชุมชนนำร่องเสนอโฉนดชุมชน)
สู้ที่ดินคืนให้รัฐ สุดท้ายยังไร้ที่ซุกหัวนอน
(ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต)
โหนทรายทองรักษาป่าสู่ความมั่นคงในที่ดิน
(ชุมชนโหนทรายทอง จ.ภูเก็ต)
มอแกลนบางสัก(ทับตะวัน)
(ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งอันดามัน)
ที่ดินคือชีวิต
(ตอน พ่อกับลูกชาย)
บทสรุปของชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์
(ตอน ชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์)
กลัวทำไม ที่ดินพ่อให้มา
(ชุมชนแหลมหมา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา)
ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าชายเลนกว่าพันไร่
(ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน จ.ภูเก็ต)