00 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 198 / 2561

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

  

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 00 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)