04 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ

คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 4/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ

โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

ลงนามโดย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558


 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 04 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ