::

สมัชชาพังงาแห่งความสุข นี่คือ แนวทางของ SDGs in action ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในช่วงการแถลง "นโยบายประชาชน..สู่พังงาแห่งความสุข" เรา 2 คน ดุก & ด้วง
เป็นพิธีกรรับเชิญ สนุกสนานกับสมัชชาแบบบ้าน ๆ 

อ่านต่อ