คปสม.สรุปข้อมูลเสนอรัฐบาลเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ยังล่าช้า

คปสม เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง รัฐบาล พีมูฟ เร่งรัดแก้ไขปัญหา

21 มกราคม 2558 ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) นัดสรุปข้อมูลร่วมกันใน 12 พื้นที่ เพื่อนำข้อมูลเข้าเสนอแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ในวันที่ 23 มกราคม 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาที่ยังล่าช้าให้แล้วเสร็จ

คปสม เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง รัฐบาล พีมูฟ เร่งรัดแก้ไขปัญหา

โดยการประชุมกันของตัวแทนเครือข่ายแต่ละพื้นที่ในวันนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อเสนอรัฐบาลให้เกิดการเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและต่อเนื่อง ดังนี้

 1. กรณีชุมชนแหลมป้อม จังหวัดพังงา ให้เกิดการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิสูจน์สิทธ์ในที่ดิน
 2. กรณีชุมชนลำเลียง บางนายสี จังหวัดพังงา ให้เกิดการตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน
 3. กรณีชุมชนบางสัก จังหวัดพังงา ให้เร่งรัดดำเนินการตามรายงานที่มีมติเห็นชอบแล้ว
 4. กรณีชุมชนบ้านทับยาง ให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะพื้นที่
 5. กรณีด่านนอก จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ให้กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ชัดเจน
 6. กรณีเขาคูหา รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เร่งรัดจ่ายค่าเยียวยา และยกเลิกการสัมปทาน
 7. กรณีชุมชนคูสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจาก DSI ได้สรุปข้อมูลไปแล้วให้รัฐบาลเร่งรัดสั่งการให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรา 61
 8. กรณีชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะพื้นที่
 9. กรณีชุมชนไร่เครา ชุมชนหินช้าง ตั้งคณะอนุกรรมการสัญชาติและตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน
 10. กรณีชุมชนห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาทั้งหมด ทั้ง 163 ไร่ และเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ชุมชน
 11. กรณีชุมชนโคกโตนด จังหวัดภูเก็ต ให้เร่งรัดการกู้เงินสร้างบ้านมั่นคง
 12. กรณีชุมชนที่เข้าร่วมโฉนดชุมชนทั้งหมด ให้เร่งรัดส่งมอบโฉนดชุมชนให้กับพื้นที่ที่ได้ผ่านการอนุมัติพิจารณาแล้ว 55 พื้นที่

คปสม เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง รัฐบาล พีมูฟ เร่งรัดแก้ไขปัญหา

ในการประชุมในวันที่ 23 มกราคม 2558 นี้ ทางเครือข่าย คปสม.ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากพื้นที่ และจากความเดือดร้อนจริงของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมร่วมกับรัฐบาลครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้นำเสนอจะได้รับการพิจารณาให้เกิดการดำเนินงานแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป

-------------------------------