คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม.ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน

โดยในการวันนี้ เครือข่าย คปสม.ได้มีแกนนำตัวแทนเครือข่ายมาร่วมกว่า 150 คน 16 เครือข่ายประเด็น เป็นเครือข่ายที่ร่วมกันต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 และมีบางพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บางพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บางพื้นที่ยังติดขัดในระดับนโยบาย บางพื้นที่ขาดความเข้มแข็งภายในชุมชน ฉะนั้น ในวันนี้จึงได้มาทบทวนความเป็น คปสม.ร่วมกัน และทบทวนโครงสร้างการประสานงาน ระบบข้อมูล ระบบการบริหารจัดการ และทบทวนข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและข้อติดขัด และข้อเสนอต่อระดับนโยบายและการปฏิรูป 

ในวันที่ 23 เม.ย. คปสม.จะเข้าร่วมขบวนติดตาม ทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจน ในนาม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส) หรือ P-Move โดยจะเสนอปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้รัฐมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น การถูกคุกคามด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น การชดเชยเยียวยาจากปัญหาโครงการของรัฐ เป็นต้น

-----------------------------