การประกอบอาชีพของชุมชน

ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

15 สิงหาคม 2559 ชาวชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเมินผลการทำงานในพื้นที่ท่าหินของกรมอุตุนิยมวิทยา

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

จัดงานวันรวมญาติชาวเล ครั้งที่ 6 คึกคัก ชาวมอแกน-มอแกลน-อูรักลาโวยนับพันร่วม วอนแก้ปัญหาด่วน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ลานวัฒนธรรมชาวเลบ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 6 โดยมีชาวเลทั้งมอแกน มอแกลนและอูรักลาโว้ย จาก 5 จังหวัดอันดามันเข้าร่วมประมาณ 1 พันคน ทั้งนี้นายนายนิรันดร์ หาญทะเล ผู้ใหญ่บ้านสังกาอู้ ได้กล่าวรายงานว่า การจัดขึ้นเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนชาวเล ทั้งการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงพบปะกันระหว่างพี่น้องชาวเลจากชุมชนต่างๆ

ทางออกของปัญหาเขตอนุรักษ์กับที่ทำกินของชาวเล

กลุ่มชาติพันธ์ชาวเล  มอแกน  มอแกลน อูรักราโวย  เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยในอยู่แถบอันดามันมายาวนานกว่า 300 ปี ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าชายฝั่งทะเลทะเลอันดามัน มีชนพื้นเมืองกลุ่มนี้อาศัยอยู่ ชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักสงบ  อ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่นิยมมีเรื่องกับใคร   พอเพียง  เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องทะเล หาอยู่หากินในทะเล ริมหาด ชายฝั่งและป่าแถบนั้น  โดยใช้เครื่องมือประมงแบบดั้งเดิมที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไร้มลพิษ เพราะพวกเขาต้องพึ่งพาอยู่กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ ทั้งๆที่ผ่านเวลามาหลายร้อยปี 

พังงาเช็คความพร้อมเข้าสู่ AEC

รูปประชุม20 มีนาคม 2557 ได้มีการสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง Check ความพร้อมเข้าสู่ AEC:SME ณ หอการค้าจังหวัดพังงา โดยผู้บริหารซีพี ยืนยันว่าการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตต้องมีความร่วมมือกัน 4 ฝ่าย คือ ธุรกิจ ประชาสังคม ราชการ นักการเมือง

Subscribe to RSS - การประกอบอาชีพของชุมชน