::

ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต ยื่นหนังสือขอผู้ว่าฯช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า
ตนจะนำหนังสือดังกล่าวเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
และทราบว่า ทางจังหวัดจะมีการประชุมสมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ทำกิน
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม