การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มปฏิบัติการจริง ซ้อมแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ปภ.พังงา องค์กรแพลน จัดอบรมเรื่องการเตรียมรับมืออัคคีภัยและซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์จริง ซ้อมการอพยพภัยพิบัติในโรงเรียน มีเด็ก ๆ เข้าร่วม ทั้งโรงเรียน ในการ #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน เพื่อการเตรียมพร้อม เรียนรู้ รับมือ เมื่อภัยมา

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ปภ.จังหวัดพังงา อบต.บางม่วง รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม ผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยกรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน

มูลนิธิชุมชนไท ผนึกกำลังร่วมสรุปบทเรียนฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กพ.60 มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมขน(อวค์การมหาชน) พอช.ภาคใต้ และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ร่วมกันจัดสรุปบทเรียนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ในอำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ร่วมกัน ณ ศาลาประชุม บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง รับปากช่วยเหลือชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

30 ม.ค.60 ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง มท.พร้อมด้วย นายอำเภอบางสะพาน นายแพทย์ รพ.บางสะพาน ปลัดเทศบาลร่อนทอง ปลัด อบต.ทองมงคล ผญ.ม.2 ม.4  ทหารช่างและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมบ้านนายอาซัน จิตต์มั่น นายนุ๊-นายต๊ะ จิตต์มั่น กลุ่มมุสลิม

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตนัดผู้ว่าฯประชุมเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

วันนี้ 25 มกราคม 2560 กลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 50 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอนัดหมายการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ใน 4 ประเด็นสำคัญ

ทีมภัยพิบัติ คปสม.พังงา-ภูเก็ต รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม , ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภูเก็ต ในนามสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่ได้ร่วมผลักดันการแก้ปัญหาคนจน ได้เข้าพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในภาคใต้

รำลึก 12 ปีสึนามิ

งานรำลึกสึนามิ เป็นงานที่ เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ จากผู้ประสบภัยสึนามิ สู่การพัฒนาที่ยั้งยืน จะถูกถ่ายทอดประสบการณ์ กลายเป็นผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ และพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ให้เกิดกรณีตัวอย่างมากมาย แต่ในงานจะยกกรณีขึ้นมาศึกษาร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

31 สิงหาคม 2559 สัมมนาวิชาการ : พลังวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น"

ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

15 สิงหาคม 2559 ชาวชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเมินผลการทำงานในพื้นที่ท่าหินของกรมอุตุนิยมวิทยา

ดูแลป่าชายเลน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนชุมชนสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ประชุมอนุกรรมการกรมทรัพยาการทางทะและช่ายฝั่ง

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) จังหวัดภูเก็ต อบรมเพิ่มศักยภาพ กรณีภัยพิบัติ

วันนี้ 6 ส.ค.58 เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม) กรณีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผ่านมูลนิธิชุมชนไท และการสนับสนุนของจังหวัดภูเก็ต ปภ.ภูเก็ต และ ปภ.เขต 18 จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม 60 คน จาก 20 ชุมชน จากเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต
โดย ใช้หลักการกระตุ้นเตือนชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติ การทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร 

ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ) ช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชน

23 ก.ค.59 : โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว(อย่างน้อยก็ยังเหลือฝาบ้านหลังคาเสาแหละน่า) ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ)จึงช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชนหลังร่วมกันฝึกเตรียมพร้อมป้องกันภัยโดยชุมชน(อย่างน้อย10แห่งก็อุ่นใจ) ภัยพิบ้ติต่าง ๆ ถ้าหวังพึ่งแต่หน่วยงานรัฐฯนั้นไม่ทันการณ์ ทำได้เพียงกู้แต่ป้องกันนั้นยาก ชุมชนจึงควรพึ่งตัวเองจากภูมิปัญญาประสบการณ์ 

ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร โดยบันทึกความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ และ การจัดทำหลักสูตร อบรมด้านจิตเวช สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์และชุมชน

แลนด์มาร์ค Land marks ใหม่สำหรับชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต..กับนโยบายถมทะเลทำไมค์-มารีน่าของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59  ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.9 และ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 สมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ชมลิงในพื้นที่ป่าชายเลนที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่ ปักป้าย นอกจากนี้สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนให้สมบูรณ์และช่วยกันดูแลบำรุงรักษา โดยชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่สำคัญ 

ชี้เหตุกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจากฝีมือมนุษย์ นักวิชาการแนะรัฐทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อสมดุลของทราย “ศศิน”เสนอให้พื้นที่งอกเป็นเขตอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้ง ที่ 5 โดยนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวเสวนาหัวข้าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่า จากการศึกษาข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งในทะเลไทยครั้งล่าสุดที่หลายคนถกเถียงกันว่า ส่วนมากมาจากปัญหาโลกร้อนนั้น เป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้น

ปทุมพร้อมเคลื่อนงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับร่วมกับชุมชน

15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกย่องเชิดชู ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 ปีสึนามิ กับการพิสูจน์แผนรับมือภัยพิบัติของภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น และนโยบาย

ผ่านมาแล้ว 11 ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ กับการพิสูจน์แผนรับมือภัยพิบัติ ภาครัฐ ภาคประชาชน กับนโยบายบนแผ่นกระดาษและแผนปฏิบัติของชุมชน  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 10.00 น. คลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งอันดามันของไทย หนึ่งในนั้นคือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หมู่บ้านชาวประมง เฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้เสียชีวิต 824 คน สููญหาย 54 คน หรือเกือบครึ่งหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านที่อยู่ตอนนี้หลายคนเป็นผู้ที่ผ่านการสูญเสียจากภัยพิบัติที่ไม่ได้ตั้งตัวในครั้งนั้น  ในวันนี้ผ่านมาแล้ว 11 ปี ชุมชนได้มีการเรียนรู้กันด้วยตัวเองอย่างไร และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติสึนามิอย่างไร เนื่องจากว่าเหตุการณ์ได้ผ่านมาถึงขณะนี้เป็นเวลา 11 ปี ในเชิงระดับโครงสร้าง เชิงระดับชุมชน และในระดับการป้องกันภัยจากภายในสู่ภายนอกเป็นอย่างไร

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจรับมือภัยพิบัติ 'จัดการภัยสุขภาวะ'

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจรับมือภัยพิบัติ 'จัดการภัยสุขภาวะ' “เมื่อก่อนเมืองไทยไม่มีภัยพิบัติมาก เพราะการอาศัยอยู่กับธรรมชาติ แต่ระยะหลังตั้งแต่สึนามิเป็นต้นมา ได้เกิดภัยพิบัติทั้งพายุ ดินถล่ม มาถึงมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 คิดว่าธรรมชาติเตือนเรา ไม่ให้เราหลงละเลิงแข่งขันกันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้” ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ เคยกล่าวเอาไว้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ แต่มีวิธีที่จะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ อย่างไม่ประมาท และมีสติ ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดการภัยพิบัติ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะจากบทเรียนทั่วโลก พบว่า “แผนจัดการภัยพิบัติระดับชาติมักล้มเหลว หากประชาชนไม่รู้ว่าตนเองต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อภัยมา"

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ได้จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าวตัวกอ ได้จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน  ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท , สปพส. โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน โดยในเวทีได้มีการนำเสนอรายงานผลการศึกษา ชุมชนกับการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทย

ในการจัดครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อรายผลการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเล กัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในพื้นที่อ่าวไทย ตอนใน

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลกระทบและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ให้เป็นองค์ความรู้ นำไปเป็นข้อมูลและแบบอย่างในการดำเนินการของพื้นที่อื่น

  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วมของ เครือข่ายฯ หน่วยงาน องค์กร และภาคีฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน