การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มปฏิบัติการจริง ซ้อมแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ปภ.พังงา องค์กรแพลน จัดอบรมเรื่องการเตรียมรับมืออัคคีภัยและซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์จริง ซ้อมการอพยพภัยพิบัติในโรงเรียน มีเด็ก ๆ เข้าร่วม ทั้งโรงเรียน ในการ #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน เพื่อการเตรียมพร้อม เรียนรู้ รับมือ เมื่อภัยมา

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ปภ.จังหวัดพังงา อบต.บางม่วง รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม ผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยกรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน

มูลนิธิชุมชนไท ผนึกกำลังร่วมสรุปบทเรียนฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กพ.60 มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมขน(อวค์การมหาชน) พอช.ภาคใต้ และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ร่วมกันจัดสรุปบทเรียนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ในอำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ร่วมกัน ณ ศาลาประชุม บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง รับปากช่วยเหลือชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

30 ม.ค.60 ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง มท.พร้อมด้วย นายอำเภอบางสะพาน นายแพทย์ รพ.บางสะพาน ปลัดเทศบาลร่อนทอง ปลัด อบต.ทองมงคล ผญ.ม.2 ม.4  ทหารช่างและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมบ้านนายอาซัน จิตต์มั่น นายนุ๊-นายต๊ะ จิตต์มั่น กลุ่มมุสลิม