การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชน

ดูแลป่าชายเลน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนชุมชนสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ประชุมอนุกรรมการกรมทรัพยาการทางทะและช่ายฝั่ง

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) จังหวัดภูเก็ต อบรมเพิ่มศักยภาพ กรณีภัยพิบัติ

วันนี้ 6 ส.ค.58 เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม) กรณีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผ่านมูลนิธิชุมชนไท และการสนับสนุนของจังหวัดภูเก็ต ปภ.ภูเก็ต และ ปภ.เขต 18 จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม 60 คน จาก 20 ชุมชน จากเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต
โดย ใช้หลักการกระตุ้นเตือนชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติ การทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร 

ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ) ช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชน

23 ก.ค.59 : โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว(อย่างน้อยก็ยังเหลือฝาบ้านหลังคาเสาแหละน่า) ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ)จึงช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชนหลังร่วมกันฝึกเตรียมพร้อมป้องกันภัยโดยชุมชน(อย่างน้อย10แห่งก็อุ่นใจ) ภัยพิบ้ติต่าง ๆ ถ้าหวังพึ่งแต่หน่วยงานรัฐฯนั้นไม่ทันการณ์ ทำได้เพียงกู้แต่ป้องกันนั้นยาก ชุมชนจึงควรพึ่งตัวเองจากภูมิปัญญาประสบการณ์ 

ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร โดยบันทึกความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ และ การจัดทำหลักสูตร อบรมด้านจิตเวช สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์และชุมชน

แลนด์มาร์ค Land marks ใหม่สำหรับชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต..กับนโยบายถมทะเลทำไมค์-มารีน่าของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59  ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.9 และ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 สมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ชมลิงในพื้นที่ป่าชายเลนที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่ ปักป้าย นอกจากนี้สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนให้สมบูรณ์และช่วยกันดูแลบำรุงรักษา โดยชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่สำคัญ 

ชี้เหตุกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจากฝีมือมนุษย์ นักวิชาการแนะรัฐทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อสมดุลของทราย “ศศิน”เสนอให้พื้นที่งอกเป็นเขตอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้ง ที่ 5 โดยนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวเสวนาหัวข้าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่า จากการศึกษาข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งในทะเลไทยครั้งล่าสุดที่หลายคนถกเถียงกันว่า ส่วนมากมาจากปัญหาโลกร้อนนั้น เป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้น

ปทุมพร้อมเคลื่อนงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับร่วมกับชุมชน

15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกย่องเชิดชู ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 ปีสึนามิ กับการพิสูจน์แผนรับมือภัยพิบัติของภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น และนโยบาย

ผ่านมาแล้ว 11 ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ กับการพิสูจน์แผนรับมือภัยพิบัติ ภาครัฐ ภาคประชาชน กับนโยบายบนแผ่นกระดาษและแผนปฏิบัติของชุมชน  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 10.00 น. คลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งอันดามันของไทย หนึ่งในนั้นคือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หมู่บ้านชาวประมง เฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้เสียชีวิต 824 คน สููญหาย 54 คน หรือเกือบครึ่งหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านที่อยู่ตอนนี้หลายคนเป็นผู้ที่ผ่านการสูญเสียจากภัยพิบัติที่ไม่ได้ตั้งตัวในครั้งนั้น  ในวันนี้ผ่านมาแล้ว 11 ปี ชุมชนได้มีการเรียนรู้กันด้วยตัวเองอย่างไร และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติสึนามิอย่างไร เนื่องจากว่าเหตุการณ์ได้ผ่านมาถึงขณะนี้เป็นเวลา 11 ปี ในเชิงระดับโครงสร้าง เชิงระดับชุมชน และในระดับการป้องกันภัยจากภายในสู่ภายนอกเป็นอย่างไร

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจรับมือภัยพิบัติ 'จัดการภัยสุขภาวะ'

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจรับมือภัยพิบัติ 'จัดการภัยสุขภาวะ' “เมื่อก่อนเมืองไทยไม่มีภัยพิบัติมาก เพราะการอาศัยอยู่กับธรรมชาติ แต่ระยะหลังตั้งแต่สึนามิเป็นต้นมา ได้เกิดภัยพิบัติทั้งพายุ ดินถล่ม มาถึงมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 คิดว่าธรรมชาติเตือนเรา ไม่ให้เราหลงละเลิงแข่งขันกันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้” ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ เคยกล่าวเอาไว้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ แต่มีวิธีที่จะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ อย่างไม่ประมาท และมีสติ ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดการภัยพิบัติ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะจากบทเรียนทั่วโลก พบว่า “แผนจัดการภัยพิบัติระดับชาติมักล้มเหลว หากประชาชนไม่รู้ว่าตนเองต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อภัยมา"

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ได้จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าวตัวกอ ได้จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน  ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท , สปพส. โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน โดยในเวทีได้มีการนำเสนอรายงานผลการศึกษา ชุมชนกับการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทย

ในการจัดครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อรายผลการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเล กัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในพื้นที่อ่าวไทย ตอนใน

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลกระทบและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ให้เป็นองค์ความรู้ นำไปเป็นข้อมูลและแบบอย่างในการดำเนินการของพื้นที่อื่น

  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วมของ เครือข่ายฯ หน่วยงาน องค์กร และภาคีฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ

ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ... ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กว่า 300 คน ร่วมฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 ณ บริเวณบ้านแหลมตุ๊กแก และโรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลรัษฎา

ชาวท่าหินปรับตัวรับมือภัยพิบัติ เพื่อคงวิถีโหนด นา เล

ตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ริมทะเลสาป ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพื้นที่พิเศษที่มีความมั่นคงทางอาหาร ชาวบ้านแทบจะไม่ต้องใช้เงินไปซื้ออาหาร เพราะในนามีข้าว ในทะเลมีกุ้ง หอย ปู ปลาที่สมบูรณ์ ตาลโตนดเป็นพืชสารพัดประโยชน์ สามารถทำผลผลิตได้ทั้งปี ใช้ได้ทุกอย่าง ต้นโตนดใช้ทำบ้าน ใบใช้มุงหลังคา ทำหมวก น้ำหวานจากต้นตาล ทำน้ำตาล น้ำส้มหมัก น้ำหวาก (เหล้าพื้นบ้าน ) ลูกตาลอ่อนรับประทานสดๆกับน้ำเชื่อมกะทิ ทำวุ้นกรอบ ลูกตาลสุกใช้ทำขนมตาล ทำสบู่ ทำแชมพู ฯลฯ

การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิดที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง รวม 7 ประเภทได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม  พายุหมุนเขตร้อน  แผ่นดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน  ซึ่งจะสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิดที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง รวม 7 ประเภทได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม  พายุหมุนเขตร้อน  แผ่นดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน  ซึ่งจะสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปภ.พังงา พมจ.พังงา อบต.บางม่วง และทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิ และอพยพคนพิการ

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปภ.พังงา พมจ.พังงา อบต.บางม่วง และทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมซ้อมแผนภัยพิบัติสึนามิ และอพยพคนพิการ และจะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งจะสนับสนุนการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และจะสนับสนุนทีมอาสาสมัครบ้านน้ำเค็มให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำงานบ้านน้ำค็ม ต่อไปด้วย

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน กลุ่มพีมูฟปักหลักทำเนียบฯ ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน ขู่ปักหลักชุมนุมยาวจนกว่าจะได้คำตอบ จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ขีดเส้นสางปัญหาภายใน 30 วัน

คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม. กว่า 150 คน 16 เครือข่าย ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และการนำเสนอการแก้ไขและการปฏิรูปต่อรัฐบาลร่วมกับ ขปส.

ประเมินผลและวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ พังงา กระบี่ ปทุมธานี อุบล อ่าวตัวกอ ภูเก็ต สาละวิน สงขลา ท่าหิน สตูล เพชรบูรณ์ ป่าสัก ปากดุกวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 มีการประชุมประเมินผลและวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติตามโครงการเสริมพลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายชุมชน สนับสนุนโดย สสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ยกระดับพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการจัดการภัยพิบัติรอบด้าน รวมทั้งขยายผลสู่ภูมินิเวศฯเดียวกัน และเฝ้าระวังผลกระทบ  (2) สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายรองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแผนเตรียมความพร้อม พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการภัยพิบัติ   (3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วน  และถอดบทเรียนความรู้สู่การขยายผลในสังคม  และ (4) ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ และ การจัดทรัพยากร

คปสม.ร่วมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล

วันที่อยู่อาศัยสากล วันที่อยู่อาศัยโลก UN ขปส. สลัมสี่ภาค คปสม. รณรงค์ ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน 7 ตุลาคม 2557ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยสากล ดังที่ทราบกันดีแล้วดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง และสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับเครือข่ายพีมูฟและสลัม 4 ภาค ร่วมรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN และได้ยื่นหนังสือให้กับรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ และหลังจากนั้นได้มีตัวแทนประมาณ 48 คน ได้เข้าเจรจาร่วมกับรัฐบาล

กลุ่มคนอาสา "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" คปสม.อุบลราชธานี ร่วมกันเพาะพันธุ์ไม้และสร้างเรือนพันธ์เพาะชำอนุบาล ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วม

ภัยพิบัติ กลุ่มคนอาสา สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน คปสม. อุบลราชธานี เพาะพันธุ์ไม้ สร้างเรือนพันธ์ เพาะชำอนุบาล ชาวบ้าน น้ำท่วมวันที่ 17 สิงหาคม 2557 กลุ่มคนอาสา "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเพาะพันธุ์ไม้และสร้างเรือนพันธ์เพาะชำอนุบาล โดยการระดมเมล็ดพันธุ์มารวมกัน เพื่อนำมาเพาะไว้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วม จะได้นำไปฟื้นฟูหน้าดิน และเพิ่มพื้นที่ทางอาหารในครัวเรือนด้วย เมล็ดที่ชาวบ้านนำมา เช่น พริก มะเขือลาย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบหญ้านาง ถั่วฟักยาว มะละกอ ต้นกล้วย และอื่นๆ ซึ่งทางเรากลุ่มคนอาสาหวังว่าจะพอบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านได้บ้าง