ทั่ว ๆ ไป

เสียงผู้หญิงร้องขอ 8 ข้อ "วันสตรีสากล" นายกต้องได้ยิน

“วันสตรีสากล” ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงทั่วโลกจะรวมตัวกันเพื่อร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นตัวแทนผู้หญิงไทย ส่งเสียงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคให้เด็กและสตรี 8 ข้อ สร้างความสุขให้สตรีไทยใน “วันสตรีสากล”

Pages

Subscribe to RSS - ทั่ว ๆ ไป