ทั่ว ๆ ไป

ย้อนมองสามชุกตลาดร้อยปี กว่าจะถึงวันนี้

สามชุกตลาดร้อยปีย้อนมอง...สามชุกตลาดร้อยปี...กว่าจะถึงวันนี้ ในโอกาสรับมอบรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี (UNESCO) โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ได้รับรางวัล Award of Merit เนื่องจากแผนฟื้นฟูของโครงการสามชุกนี้ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและแนวทางที่แสดงถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานท้องถิ่นจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โครงการนี้ทำให้เกิดความตระหนักในวงกว้างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมาจากรากหญ้า และมีคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนทางประวัติศาสตร์แห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดอบรมโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ สถาบัน

กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดอบรมโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ  สถาบันวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรม "โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน"  รุ่นที่1/2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน 

สภ.เมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน

สภ.เมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน2 มีนาคม 2557 ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ตได้จัดกิจกรรม มวลชนสัมพันธ์ ที่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต อาคารมิตรไมตรี

หนังสือพรานบ้านพรานเมือง

รูปหนังสือพรานบ้านพรานเมืองพรานบ้านพรานเมืองการพัฒนาภาคประชาชน เป็นการพูดถึงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยองค์กรชุมชนในที่ต่าง ๆ ทั่้วประเทศ เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิธีการจัดการของชาวชุมชนในการแ้ก้ปัญหาของพวกเขาเองให้เป็นรูปธรรม เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านกาพูดคุยปรึกษาหารือก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจทำและรับผิดชอบร่วมกันทุกคนในชุมชน

หนังสือคนคุ้ยขยะ

ปกหนังสือคนคุ้ยขยะคนคุ้ยขยะ พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน จากกองขยะอ่อนนุช ปฏิวัติมุมมองจากกองขยะ ซึ่งในยุคที่ประเทศกำลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนในสังคม ขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้มูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี หากนำมา หากนำมาจัดการอย่างถูกวิธีก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจนได้

Pages

Subscribe to RSS - ทั่ว ๆ ไป