ทั่ว ๆ ไป

หนังสือโลกขยะยุค 2000

ปกหนังสือโลกขยะยุค 2000ขยะจำนวนมหาศาล หากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการคัดแยกจากครัวเรือน ก็จะได้ขยะที่สามารถนำไปใช้ได้ใหม่ถึงร้อยละ 40 ขยะเหล่านี้สามารถนำไปขายได้ถึงตันละ 2,500 บาท หรือวันละ 38 ล้านบาท หรือ 13,870 ล้านบาทต่อปี

Pages

Subscribe to RSS - ทั่ว ๆ ไป