จากชีวิตสู่ชีวิต หากแต่เป็นชีวิตที่เปือยเปล่า : คนไทยพลัดถิ่น

12 ปี ไทยพลัดถิ่น คนไทยพลัดถิ่น

วีดีโอชิ้นนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการการตัดต่อใดใด คือไฟล์วีดีโอดิบที่ฉันถ่ายทุกวินาที ทุกคำพูด ฉันตั้งใจบันทึกคำพูดที่ออกมาจากใจ คำพูดที่ล้วนเกิดจากความทุกข์ ความเจ็บ คำพูดที่ไม่มีใครบอกหรือเขียนให้เธอพูด แต่เธอพูดออกจากใจเธอ

"จากชีวิตสู่ชีวิตหากแต่เป็นชีวิตที่เปือยเปล่าไร้ซึ่งอาภรณ์สวมใส่ แต่ชีวิตคนไทยพลัดถิ่นอย่างพวกเรานั้นไซร้ไร้คนแลเหลียว สัตว์ป่ายังมีกฏหมายคุ้มครอง แต่เราคนไทยพลัดถิ่นไร้ทุกอย่าง ที่อยู่ที่กิน สิทธิและเสรีภาพ" งานครบรอบ 12 ปีคนไทยพลัดถิ่น กับปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ“ คืนสัญชาติ คืนศักดิ์ศรี คืนมาตุภูมิ ” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธุ์

                                                                                                12 ก.พ.2558
                                                                                                อารีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์
                                                                                                เยาวชนไทยพลัดถิ่น