คนไทยพลัดถิ่น คนไทยที่ถูกลืม

เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยเสนอเพิ่มชื่อเป็นกรรมการระดับจังหวัดเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม

27 ม.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง  ตัวแทนเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จ.ระนอง ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนเกาะสินไห ชุมชนบ้านช้างแหก ชุมชนซอยสิบ และ กลุ่มสิทธิชุมชนตำบลบางพระเหนือ รวม 8 คน ได้เข้าพบหารือกับ น.ส.นงลักษณ์ พรหมจินดา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนจังหวัดระนอง

นศ.มหาลัยทักษิณช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น (แก้ไข)

22-28 ส.ค.59 นักศึกษา มอทักษิณ 27 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทย

วันที่อยู่อาศัยสากล 2559

3 ต.ค.59 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายพีมูฟ รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ที่ผ่านมามีผู้ที่ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว กว่า 8,266 คน เพื่อเข้าสู่การรับรองของคณะกรรมการฯต่อไป

คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรเพิ่มอีก

25 เม.ย.59 คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ได้รับบัตรประชาชน 18 คน หลังติดตามการแก้ปัญหา มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 15 ปี

ปฏิบัติการชุมชน ไทยพลัดถิ่นลุกขึ้นร่วมมือกับรัฐแก้ปัญหาที่ดินสู่ความยั่งยืน

จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายการแก้ปัญหาสัญชาติและสิทธิชุมชน จังหวัดระนอง ณ วัดระวิ อ.ละอุ่น จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อทำความเข้าใจสะภาพปัญหาของสมาชิกชุมชนในเครือข่าย ที่มีที่ดินทำกินมามากกว่า 10 ปี - 100 ปี และปัญหาทับถมกันมายาวนานต่อเนื่อง ที่เกิดจาก พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี พ.ศ.2484 พ.ร.บ.อุทยานฯปี พ.ศ.2504 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาตฯ ปี พ.ศ.2507

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบฯ จี้รัฐแก้ปัญหาคนจน กลุ่มพีมูฟปักหลักทำเนียบฯ ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหาคนจน ขู่ปักหลักชุมนุมยาวจนกว่าจะได้คำตอบ จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ขีดเส้นสางปัญหาภายใน 30 วัน

คปสม.เตรียมพร้อมร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาล

ในวันที่ 22 เม.ย. เครือข่าย คปสม. กว่า 150 คน 16 เครือข่าย ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและการปฏิรูป และเรียนรู้เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และการนำเสนอการแก้ไขและการปฏิรูปต่อรัฐบาลร่วมกับ ขปส.

จากชีวิตสู่ชีวิต หากแต่เป็นชีวิตที่เปือยเปล่า : คนไทยพลัดถิ่น

12 ปี ไทยพลัดถิ่น คนไทยพลัดถิ่นวีดีโอชิ้นนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการการตัดต่อใดใด คือไฟล์วีดีโอดิบที่ฉันถ่ายทุกวินาที ทุกคำพูด ฉันตั้งใจบันทึกคำพูดที่ออกมาจากใจ คำพูดที่ล้วนเกิดจากความทุกข์ ความเจ็บ คำพูดที่ไม่มีใครบอกหรือเขียนให้เธอพูด แต่เธอพูดออกจากใจเธอ

คปสม.สรุปข้อมูลเสนอรัฐบาลเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ยังล่าช้า

คปสม เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง รัฐบาล พีมูฟ เร่งรัดแก้ไขปัญหา21 มกราคม 2558 ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) นัดสรุปข้อมูลร่วมกันใน 12 พื้นที่ เพื่อนำข้อมูลเข้าเสนอแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ในวันที่ 23 มกราคม 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาที่ยังล่าช้าให้แล้วเสร็จ

คปสม.ร่วมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล

วันที่อยู่อาศัยสากล วันที่อยู่อาศัยโลก UN ขปส. สลัมสี่ภาค คปสม. รณรงค์ ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน 7 ตุลาคม 2557ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ สหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยสากล ดังที่ทราบกันดีแล้วดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง และสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับเครือข่ายพีมูฟและสลัม 4 ภาค ร่วมรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากลหน้า UN และได้ยื่นหนังสือให้กับรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ และหลังจากนั้นได้มีตัวแทนประมาณ 48 คน ได้เข้าเจรจาร่วมกับรัฐบาล

คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม

คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป แก้ปัญหาความเดือดร้อน ชาวเล ไทยพลัดถิ่น มูลนิธิชุมชนไท มชท chumchonthai21 กรกฎาคม 2557 คนชายขอบ ทวงสัญญา เดินหน้าปฏิรูป เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม โดยคนไทยพลัดถิ่นได้ยื่นหนังสือเร่งกระบวนการคืนสัญชาติไทย แบบเบ็ดเสร็จ ( One  Stop  Service ) ณ กระทรวงมหาดไทย และชาวเลยื่นหนังสือเร่งแก้ปัญหาที่ดิน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงวัฒนธรรม 

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7 คปสม มูลนิธิชุมชนไท7 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7  เรื่อง "กลไกและกระบวนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม" โดยได้มีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม.

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนางอาฮาตีย๊ะ ขุนภักดี อายุ 64 ปี เป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่พายุพัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านจนพังทั้งหลัง

ขอเชิญ สมทบทุน สร้างบ้าน ขุนภักดี คนไทยพลัดถิ่น พายุ ภัยพิบัติ ต้นไม้ใหญ่ ล้มทับ บ้านพัง มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนางอาฮาตีย๊ะ ขุนภักดี อายุ 64 ปี เป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งต้นไม้ใหญ่ได้ล้มทับบ้านจนพังทั้งหลังจากพายุ เนื่องจากเกิดพายุพัดผ่านในพื้นที่ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2557 โดยนางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี เป็นหญิงม่าย สามีเสียชีวิตเมื่อปลายปี 2556 เธอมีอาชีพเก็บผักริมคลอง หาหอยขาย รายได้ต่อวัน 80-100 บาท และมีโรคประจำตัวความดันต่ำ มีอาการเป็นลมอยู่ประจำ อยู่อาศัยกับลูกชายอายุ 37 ปี ที่มีอาการพิการทางสมอง ส่วนลูกชายคนเล็กอายุ 23 ปี มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างซึ่งมีรายได้ไม่แน่

บ้านคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

บ้านคนไทยพลัดถิ่น ถูกพายุพัดเสียหาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2555 คืนสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บ้านพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น นางฮาตีย๊ะ ขุนภักดี บ้านไร่ใต้ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ถูกพายุพัดเสียหาย ไปแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.นาคา แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะยังไม่มีบัตรประชาชน แต่ พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ได้ถูกประกาศใช้กว่า 2 ปีแล้ว นั้นหมายความว่า วันนี้เขาก็คือคนไทยแล้วตามกฎหมาย เพียงแค่เขายังไม่มีบัตรประชาชน ต้องกลับทำให้สิทธิความเป็นพลเมืองไทยของเธอยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 

คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

คนไทยพลัดถิ่นติดตามการยื่นคำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.57 น. พี่น้องคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง ต่างทยอยกันไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่พี่น้องขอยื่นคำร้องแก้ไขผู้บันทึกผิดหลงทางทะเบียนราษฎร์ (ผู้ที่ถูกบันทึกเป็นสัญชาติพม่า แต่ไม่ระบุเชื้อสายไทย) 

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชนแล้วและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชน ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนางหนู พรมพัตร และนายทวี พรมพัตร ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์คนไทยพลัดถิ่นบ้านในตะ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ที่ได้บัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ และได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

คนไทยพลัดถิ่นถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

วันที่ 10 เมษายน 2557 สวญ.ตรวจคนเข้าเมือง กน.แจ้งส่งตัวคนไทยพลัดถิ่นแล้วจำนวน 6 คน เพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 คนกับพวกรวม 12 คน ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เข้าจับกุมเข้าจับกุมที่แพข้ามสมุทร ข้อกล่าวหามีความผิด ตาม พ.ร.บ.คนต่างด้าว พ.ศ. 2522