ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ประชุมร่วมภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ ผลักดันหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนครบวงจร โดยบันทึกความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเป็นการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาชน ร่วมกับ สพฉ. และหน่วยงานกระทรวงศึกษา ทหารเรือ ปภ. ณ.ห้องประชุม 602 สพฉ. หารือประเด็นการจัดทำหลักสูตร อบรมด้านจิตเวช สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการแพทย์และชุมชน พื้นที่นำร่องจังหวัดลำพูน และร่วมพิจารณา หลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันภัยในโรงเรียนด้านภัยทางน้ำ ถนนไฟใหม้ แผ่นดินไหว สึนามิ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน  โดยบันทึกความร่วมมือกระทรวงศึกษา และผลักดันหลักสูตรนโยบายภัยพิบัติในระดับสถาบันการศึกษา

นอกจากนั้น ได้มีแผนในการทำงานต่อเนื่อง คือ 
1. อบรมพยาบาลเบื้องต้น และอบรมภัย ทางน้ำ ในเดือนกรกฎาคม 2559
2. ประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนครั้งต่อไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2559