ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ) ช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชน

โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว(อย่างน้อยก็ยังเหลือฝาบ้านหลังคาเสาแหละน่า)ชุมชนในเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง อุบลฯ(คปสม.อุบลฯ)จึงช่วยกันจัดหาถังดับเพลิงประจำไว้ที่ชุมชนหลังร่วมกันฝึกเตรียมพร้อมป้องกันภัยโดยชุมชน(อย่างน้อย10แห่งก็อุ่นใจ)

ภัยพิบ้ติต่าง ๆ ถ้าหวังพึ่งแต่หน่วยงานรัฐฯนั้นไม่ทันการณ์ ทำได้เพียงกู้แต่ป้องกันนั้นยาก ชุมชนจึงควรพึ่งตัวเองจากภูมิปัญญาประสบการณ์ ถ้าชุมชนมีระบบของตัวเอง ภัยพิบัติก็ผ่อนหนักเป็นเบา และถ้ารัฐฯกระจายงบประมาณอุดหนุนชุมชนเรื่องภัยพิบัติ ชีวิตและทรัพย์สินจะเสียหายน้อยลงแน่นอน
...เรื่องการใช้ถังดับเพลิงมีหลักใช้ง่ายๆ..ดึง ปลด กด ส่าย ...ไฟก็อยู่หมัดแล้ว!