ชุมชนราไวย์ตรวจฐานข้อมูล ไม่พบชื่อผู้อ้างกรรมสิทธิ์


แฟ้มภาพชาวเลราไวย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจง ซึ่งมีประเด็นหลักใน 2 พื้นที่ คือ ปัญหาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และปัญหาในชุมชนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ได้มีรายงานว่า ในช่วงหลังของการประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทางคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอความคืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินราไวย์ โดยตัวแทนกรมการปกครองได้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ของนายล้อม วงศ์จันทร์ นายทัน มุกดี เอกชนที่อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินในชุมชนหาดราไวย์ พบว่า ชื่อของทั้งสองคนไม่มีในฐานข้อมูล แต่พบว่ามีชื่อนายจำเริญ มุกดี เกิดเมื่อปี 2482 เป็นบุตรของนายทัน มุกดี ส่วนประวัตินายล้อมมุกดีนั้น ย้ายมาจากนครศรีธรรมราช และมาแต่งงานกับชาวราไวย์

พลเอก สุรินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมการปกครอง จะช่วยบอกว่า การแจ้งครอบครองที่ดินนั้นเกิดขึ้นภายหลัง และนายทัน มุกดี ไม่ใช่คนดั้งเดิม อาจจะเป็นผลดีต่อการสืบพยานและการให้ปากคำต่อศาล ซึ่งทางที่ประชุมสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปสรุปและรายงานต่อไป เพื่อชี้ชัดว่า การเข้ามาของกลุ่มทุนนั้นมาภายหลัง ซึ่งหากพิสูจน์ร่วมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ในชุมชนหาดราไวย์ที่พบโครงกระดูกในพื้นที่อาจจะหักล้างข้อมูลที่ทางเอกชนอ้างได้

พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวว่า กรณีปัญหาที่ดินหาดราไวย์นั้น ชาวเลที่ถูกดำเนินคดี 13 ราย ทางดีเอสไอได้เบิกความช่วยเหลือแล้ว 1 ราย เป็นกรณีของนายบุญเลิศ มณีวงศ์ โดยนำหลักฐานการอ่านแปลภาพถ่ายและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปเบิกความต่อศาล ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องรอศาลตัดสินว่าจะสามารถอยู่ต่อในที่ดินได้หรือไม่ ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกความให้ สำหรับกรณีที่ดินของบริษัทบารอนฯ นั้น ทางดีเอสไออยู่ระหว่างดำเนินการ


ที่มา : สำนักข่าวชายขอบ : Link>>> http://transbordernews.in.th/home/?p=13520