ตรวจสอบปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง-อุบลฯ

31 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุบลราชธานี โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดเป็นประธาน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนนำเสนอคณะทำงาน ซึ่งมี ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานต่อไป โดยที่ประชุมมีมติเพื่อให้คณะทำงานทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ชัดเจน จึงให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

      1.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือร้องเรียน เช่น อำเภอน้ำขุ่น กรมชลประทาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรืออื่น ๆ ถ้ามี

      2.ให้ทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเป็นรายๆทั้ง 9 รายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินและการสูญเสียสิทธิในการทำกิน

      3.ตั้งคณะทำงานในกรณีทำความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ 1 รายที่ไม่รับการเยียวยาแต่ประสงค์เอาที่ดินคืน โดยมีองค์ประกอบด้วย นอภ.น้ำขุ่น ตัวแทนกอ.รมน.ตัวแทนมทบ.22 ท้องถิ่น ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชน (นายศักดิ์สิทธิ บุญญะบาล)

อนึ่ง ปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง อ.น้ำขุ่น ทับที่ดินทำกินชาวบ้าน 163 ไร่เศษ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2540 รวมระยะเวลา 19 ปี มีผู้ได้รับผลกระทบ 9 ราย 14 แปลง เริ่มเข้ากระบวนการแก้ไขปัญหาในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ฯ โดยการแต่งตั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯเข้ามาดูแล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯมี รมว.การเกษตรฯ เป็นประธานและคณะทำงานจังหวัด เป็นประธานแต่ด้วยมีการยุบสภาเสียก่อนต่อมารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มอบให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดูแลแต่ยุบสภาเสียก่อนเหมือนกัน การแก้ไขปัญหาจึงค้างคามาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน โดยได้ตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาเช่นกัน โดยได้มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ปลัด.กระทรวงการเกษตรฯ เป็นประธานอนุคณะกรรมการฯ โดยได้มีคำสั่งให้ทบทวน ความเป็นมาโครงการ ฯ เหตุผลการเยียวยาต่อไป เป็นต้น