ทีมภัยพิบัติ คปสม.พังงา-ภูเก็ต รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม , ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภูเก็ต ในนามสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่ได้ร่วมผลักดันการแก้ปัญหาคนจน ได้เข้าพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด ตำบลท่าเสม็ด โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถประสานตรงพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ ให้เขาช่วยดูแลกันเองได้อย่างยั่งยืน โดยสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำไปครั้งนี้ได้จากการบริจาคกันเองของชาวบ้าน ของผู้ที่มีจิตศรัทธา

การช่วยผู้ประสบภัย มีเป้าหมายในการช่วยผู้ประสบภัยให้เขาช่วยตัวเองได้ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ โดยต้องไปชวนเขามาร่วมจัดการ ร่วมทำข้อมูลจำนวนผู้เดือดร้อนในแต่ละบ้าน และให้เขาช่วยกันแจกจ่ายให้ทั่วถึง ถ้าสามารถตั่งศูนย์จัดระบบได้ จะทำให้เขามีประสบการณ์ตรง และเป็นจุดเริ่มต้นต่อได้ หรือถ้าจะทำครัวก็ต้องชวนเขาทำ เมื่อเรากลับเขาก็ดำเนินการต่อได้ โดยยึดหลักสำคัญ คือ "ต้องถึงมือผู้ประสบภัย" โดยการข่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ประสบภัย

ขณะนี้มูลนิธิชุมชนได้ช่วยให้เกิดศูนย์
(1) ศูนย์ประสานงานตำบลท่าเสม็ด หมู่ที่ 7 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงาน นายกฤษกร บัวมาศ 085-6415899 ผู้ใหญ่บ้าน และ นายปัญญา เหมทานนท์ 093-4947409 และ 
(2) ศูนย์ประสานงานตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงานนายอนุวัฒน์ ชูถนอม 064-9423753 และ ส.อบต.นายสานิต ชูถนอม 080-8900587

โดยนอกจากการช่วยเหลือแล้ว ยังให้องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ โดยทีมงานที่ได้ผ่านภัยพิบัติสึนามิบ้านน้ำเค็มและภูเก็ตมา จนทำให้ศูนย์เกิดมีระบบกระจายของ และทำครัวดูแลกันเองของทีมอาสาสมัครชุมชน และเป็นจุดประสานเครือข่าย ให้สนับสนุน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วม จัดตั้งเป็นครัวกลางและเป็นจุดกระจายของบริจาค

กิจกรรมของกลุ่มประสบภัยน้ำท่วมที่ชะอวด นครศรีธรรมราช ซึ่งทีมกู้ภัยจากบ้านน้ำเค็ม พังงา ไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.60 ที่ผ่านมาโดยมีหลักประสบการณ์จากช่วงวิกฤตสึนามิ คือ

 1. มอบสิ่งของที่จำเป็นพร้อมแนะนำให้รวมกลุ่มผู้เดือดร้อนมาร่วมกันดูแลให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง
 2. มีระบบกรรมการขึ้นมารวมของ รวมเงิน ระบบการใช้ทรัพยากรให้ทั่วถึงคุ้มค่าอย่างมัธยัสถ์ ไม่ประมาทและมีระบบที่โปร่งใสเปิดเผย
 3. เรื่องอาหารควรทำเป็นระบบครัวกลาง ทำกินร่วมกัน ดูแลกันให้ทั่วถึงและแบ่งปันสู่คนเดือดร้อนอื่น
 4. มีทีมติดตามสถานการณ์ มีเบอร์หน่วยงาน สื่อไว้ในมือ
 5. เมื่อตั้งหลักได้นิ่ง เริ่มทำข้อมูล เตรียมการหลังน้ำลดหรือวางแผนช่วยผู้เปราะบาง

เรียกว่าศูนย์ชั่วคราวเพื่่อพึ่งตัวเองในยามวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ แทนการนั่งรอของบริจาค หรือต่างคนต่างหาช่องทางซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นทีมงานฟื้นฟูได้จริงในภายหลัง

ขอเชิญบริจาคสนับสนุนให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ช่วยเหลือกันเอง

ศูนย์ประสานงานชุมชนในพื้นที่ ปี 2560

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1.  ศูนย์ประสานงานตำบลท่าเสม็ด หมู่ที่ 7 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงาน นายกฤษกร บัวมาศ 085-6415899 ผู้ใหญ่บ้าน และ นายปัญญา เหมทานนท์ 093-4947409
 2.  ศูนย์ประสานงานตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงานนายอนุวัฒน์ ชูถนอม 064-9423753 และ ส.อบต.นายสานิต ชูถนอม 080-8900587
 3.  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงาน คุณอานนท์ มีศรี โทร 075-451893,080-6267805,093-6321445
 4.  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านท่าสะท้อน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงาน คุณบุญโชค นิ่มหนู โทร 084-252-4147
 5.  ศูนย์ประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ติดต่อประสานงาน คุณจเร ดิสขนาด โทร 885-5797024
 6.  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีสุภาพร ปราบราย โทร 081-9799402,094-5541625
 7.  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลฉวาง อำเภอฉวาง ตั้งที่ กองร้อย. อส. ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง ติดต่อประสานงาน คุณแหวว โทร 093-5787291
 8.  ศูนย์ประกอบเลี้ยง (ครัวกลาง) อำเภอทุ่งสง สถาบันการเงินตำบลควนกรด โดยแกนนำสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล ติดต่อประสานงาน คุณคำจอย พันธ์งาม โทร 089-5920435
 9.  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอปากพนัง ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านปากตรง หมู่ที่ 7 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรี ติดต่อประสานงาน คุณสมฤดี ชุมชื่น (น้องเอ๋) 082-4124644,คุณชินวัฒน์ สุวรรณเลิศ 094-5955970
 10.  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เครือข่ายเกาะขันธ์จัดการตนเอง ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์ 089-4444312,083-1803004

จังหวัดตรัง

 1. ศูนย์ประชาคมคนตรังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อประสานงาน คุณศราวุธ จิตแหง 094-5922944

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งจุดประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แยกหนองนิล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงาน นายศักดิ์ โกศล (อุปนายกสมาคม) 
  โทร 098-6745201 และ 077-282616,นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม โทร 089-2911404
 2. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลคลองโร,ตำบลพ่วงพรมคร อ.เคียนซา ติดต่อประสานงาน ปลัดอบต.คุณถวิล เงินสีเหม โทร 089-586-1360 และตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงาน คุณจันทร์จิรา มูหะหมัด 084-837-2898 จังหวัดชุมพร
 3. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ครัวกลาง) โดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนหลังสวน ติดต่อประสานงาน คุณสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพ็ชร 083-3885476

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 15.44 น.

https://www.facebook.com/photo.php

หรือ facebook : https://www.facebook.com/maitree.jongkraijug