เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตนัดผู้ว่าฯประชุมเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

วันนี้ 25 มกราคม 2560 กลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 50 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอนัดหมายการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ใน 4 ประเด็นสำคัญ โดยมีนายสินชัย รู้เพราะจีน ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อทางจังหวัด เพื่อขอนัดหมายการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ต่อมานายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และทีมงานออกมารับหนังสือ และพบปะกับพี่น้องประชาชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ที่ได้รวมตัวกันอยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายสินชัย รู้เพราะจีน ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กล่าวถึงการเข้ายื่นหนังสือต่อทางจังหวัดภูเก็ต ว่า ด้วยเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้มีระบบการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด โดยมีคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชุมชนในเครือข่ายฯ ในระดับจังหวัดมาตลอด 10 ปี ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาส่วนรวมหลายเรื่อง ในส่วนของสมาชิกเครือข่ายฯ เองก็ได้ออกไปร่วมช่วยบรรเทาปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม ทำให้ขณะนี้ปัญหาโดยรวมเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ทางคณะทำงานของเครือข่ายฯ จึงเห็นร่วมกันในการนัดหมายเพื่อประชุมคณะกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชนในเครือข่ายฯ ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมร่วมทุก 3 เดือน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ร่วมประชุมหารือแก้ปัญหาเป็นไปด้วยดี

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาชุมชนในเครือข่ายฯ เป็นภาพรวมและมีทิศทางเดียวกัน จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือเพื่อขอให้จังหวัดได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัดโดยเร่งด่วนต่อไป โดยทางเครือข่ายฯ มี 4 ประเด็น สำคัญในการที่จะหารือต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1.การพัฒนา คุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายฯ เพื่อการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และการสนับสนุนการจัดการศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยมีระบบการเตือนภัยและการเฝ้าระวังภัยทุกประเภท (ศูนย์เครือข่ายฯและชุมชน) เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัย 

2.การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะหน้าหาดราไวย์ ให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัด และ ระดับชาติ

3.การให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดในการแก้ปัญหาชุมชนในเครือข่ายฯ ที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่ได้ทำงานมาต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับหน่วยงานรัฐ และ 

4.ให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองจากประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว โดยขอให้ทางจังหวัดส่งเรื่องต่อรัฐบาลโดยเร่งด่วน

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภายหลังได้รับหนังสือขอนัดหมายการประชุมฯ และได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตแล้ว ได้กล่าวว่า จะให้มีการนัดหมายให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ส่วนจะเป็นวันไหนนั้น จะแจ้งไปทางผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ให้ทราบต่อไป