ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง รับปากช่วยเหลือชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

30 มกราคม 2560 ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง มท.พร้อมด้วย นายอำเภอบางสะพาน นายแพทย์ รพ.บางสะพาน ปลัดเทศบาลร่อนทอง ปลัด อบต.ทองมงคล ผญ.ม.2 ม.4  ทหารช่างและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงตรวจเยี่ยมบ้านนายอาซัน จิตต์มั่น นายนุ๊-นายต๊ะ จิตต์มั่น กลุ่มมุสลิม ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนและโดนจำหน่ายจากระบบทะเบียน ซึ่งเป็นครอบครัวประสบภัยพิบัติ  โดยด้รับรองว่าจะให้การช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้น จะช่อมแซมฝาบ้านให้นายอาซัน และทำห้องน้ำบ้านนายนุ๊ก่อน

หลังจากมูลนิธิชุมชนไท  และเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนอง  ประจวบคีรีขันธ์  และภาคีความร่วมมือต่าง  ๆ  สื่อมวลชน  ทำให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาเบื้องต้น  และมีการเผยแพร่  ข้อมูล  สู่สาธารณะ ทำให้เกิดการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง  ๆ  โดยเฉพาะภาครัฐ  ได้เริ่มให้ความสนใจและเข้าช่วยเหลือ

ซ่อมบ้านนายอาซัน