โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน ในชุมชน ในสถานที่ต่าง ๆ ฉะนั้นในปัจจุบันนี้การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เรื่องสำคัญ เพราะมีบุตรหลาน ของเราทั้งหลายทั้งเด็กเล็ก เด็กโต เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติได้รวมตัวกันอยู่ในโรงเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอน 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ปภ.จังหวัดพังงา อบต.บางม่วง รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม ผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยกรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน

การเตรียมรับมือไฟไหม้ในโรงเรียน ถือเป็นอีกภัยที่ต้องเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือ จึงร่วมกันจัดทำแผนการเผชิญเหตุ การจำลองเหตุการซ้อมแผนบนโต๊ะ การออกแบบโครงสร้างการทำงาน การบัญชาการเหตุการณ์ และการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ให้ ทุกคน ทดลองทำ โดยการเขียนเป็นแผนเป็นขั้นตอนในการซ้อมแผน 

แผนปฏิบัติการเตรียมรับมือภัยไฟไหม้นี้ จะทดสอบการซ้อมแผนปฏิบัติการเสมือนจริงในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยก่อนการซ้อมแผนนั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 จะมีการฝึกการปฐมพยาบาล กู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้น ให้แก่ครูและเด็ก ๆ นักเรียนในโรงเรียนและการฝึกเรื่องการจราจร 

กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เป็นรูปธรรมใหญ่ ที่มีทั้งภาครัฐท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเยาวชนไทย ได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมที่สำคัญนี้ และหวังว่ากิจกรรมเล็ก ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ หลาย ๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และเป็นพื้นที่ที่ผู้ใหญ่ทุกท่านต้องร่วมกัน หันมาให้ความสำคัญที่สุด เพราะภัยพิบัติที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องไฟไหม้เท่านั้น แต่ยังมีภัยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภัยน้ำท่วม คลื่นลมมรสุม พายุ ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากแผ่นดินไหว เป็นต้น   

การเลือกการซ้อมแผนรับมือกับภัยไฟไหม้ในครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเล็ก ๆ จุดหนึ่งเท่านั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยอื่น ๆ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และจะมีโอกาสในการเตรียมซ้อมแผนรับมือกันอีกครั้งต่อไป 


วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับสายตรวจบ้านน้ำเค็ม โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้จัดการฝึกปฏิบัติการจริงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น โดยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูกแขนหัก กระดูกขาหัก เป็นแผล หรือหมดสติ เป็นต้น โดยในการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ เด็ก ๆ ให้ความสนใจและได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลังจากนั้น ได้ฝึกการจัดการจราจรเบื้องต้น โดยให้เด็ก ๆ ที่เป็นทีมจราจรมาปฏิบัติการตามแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยบัติในโรงเรียนที่ได้เตรียมไว้ในภาคทฤษฎีแล้ว โดยวันนี้ได้อบรมและฝึกภาคปฏิบัติจริงในการจัดการจราจร ให้เด็ก ๆ นักเรียน บริเวณด้านหน้าโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์เบื้องต้นให้เด็ก ๆ ได้มีเครื่องมือ เช่น ธง เสื้อสะท้อนแสง ไว้ใช้เป็นการเบื้องต้นแม้จะยากแค่ไหน เราก็จะร่วมกันเริ่มนับหนึ่ง