โรงเรียนบ้านน้ำเค็มปฏิบัติการจริง ซ้อมแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ปภ.พังงา องค์กรแพลน จัดอบรมเรื่องการเตรียมรับมืออัคคีภัยและซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์จริง ซ้อมการอพยพภัยพิบัติในโรงเรียน มีเด็ก ๆ เข้าร่วม ทั้งโรงเรียน ในการ #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน เพื่อการเตรียมพร้อม เรียนรู้ รับมือ เมื่อภัยมา

ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน ในชุมชน ในสถานที่ต่าง ๆ ฉะนั้นในปัจจุบันนี้การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เรื่องสำคัญ เพราะมีบุตรหลาน ของเราทั้งหลายทั้งเด็กเล็ก เด็กโต เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติได้รวมตัวกันอยู่ในโรงเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ฯลฯ ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยภาคทษฏี กรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน https://www.chumchonthai.or.th/node/405

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับสายตรวจบ้านน้ำเค็ม โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้จัดการฝึกปฏิบัติการจริงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น โดยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูกแขนหัก กระดูกขาหัก เป็นแผล หรือหมดสติ เป็นต้น โดยในการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ เด็ก ๆ ให้ความสนใจและได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลังจากนั้น ได้ฝึกการจัดการจราจรเบื้องต้น โดยให้เด็ก ๆ ที่เป็นทีมจราจรมาปฏิบัติการตามแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยบัติในโรงเรียนที่ได้เตรียมไว้ในภาคทฤษฎีแล้ว โดยวันนี้ได้อบรมและฝึกภาคปฏิบัติจริงในการจัดการจราจร ให้เด็ก ๆ นักเรียน บริเวณด้านหน้าโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์เบื้องต้นให้เด็ก ๆ ได้มีเครื่องมือ เช่น ธง เสื้อสะท้อนแสง ไว้ใช้เป็นการเบื้องต้นแม้จะยากแค่ไหน เราก็จะร่วมกันเริ่มนับหนึ่ง https://www.chumchonthai.or.th/node/405#update170310

และในวันนี้ (16 มีนาคม 2560) ได้มีการซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยเด็ก ๆ และคุณครูเข้าร่วมทั้งโรงเรียน