เครือข่ายผู้ประสบภัยชะอวด-เชียรใหญ่ เดินหน้าเตรียมชุมชนรับมือน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เครือข่ายผู้ประสบภัยชะอวด-เชียรใหญ่ จับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสงขลา จัดอบรม ให้เครือข่ายผู้ประสบภัย ในการอ่านฟ้า พยากรณ์อากาศ การอ่านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชุมชนสามารถพัฒนากระบวนการรับมือภัยพิบัติชุมชน ได้อย่าง พร้อมพอ 
 

จากที่มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่แค่งานเฉพาะหน้า แต่เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ (ขณะเกิดเหตุ) เป็นเพียงการสร้างความสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามีความหวังว่า ภัยพิบัติแต่ละครั้ง การเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนจะมีชุมชนที่เกิดกระบวนพัฒนาเตรียมพร้อมอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน 
 

มูลนิธิชัมชนไท มุ่งมั่นที่จะเห็นชุมชนปลอดภัยในชีวิตเมื่อภัยมา

ที่มา : https://www.facebook.com/psopfamily/posts/1460280844049472?pnref=story