แบ่งปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือ คปสม โดยเครือข่าย คปสม.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภัยพิบัติเมืองอุบลฯ ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้ร่วมกันลงพื้นที่น้ำท่วม ลาดตระเวณเฝ้าระวังภัยคุกคาม ทั้งจากน้ำและลักเล็กขโมยน้อย ทางศูนย์เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนวารินชำราบ ประสานไปยัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอสนับสนุนเรือลาดตระเวน พร้อมเครื่อง 3 ลำ พร้อมส่งถึงที่ โดยการสนับสนุนของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 

ทางเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิชุมชนไท และเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดอุบลฯ ต้องขอบคุณ ความรวดเร็ว ความทุ่มเท และจริงใจ ของ กรมป้องกันฯ ที่มุ่งมั่น สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นความสำคัญเครือข่ายเสมอมา

โดยการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ทางเครือข่ายฯได้จัดทำโครงการจัดตั้งกองทุนอาชีพและเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวแจกจ่ายให้แก่สมาชิก มีหลายกลุ่มตั้งรับบริจาค มีหลายหน่วยได้ช่วยเหลือ ดูแลกันระดับหนึ่งแล้ว จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน และความต้องการระยะยาว โดยเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน คปสม.อุบล ได้ตกลงร่วมกัน ว่า วันที่ 12 ส.ค. 2560 จะเริ่มต้นเพาะพันธ์ พืชผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้สมาขิก ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมเตรียมไว้ล่วงหน้า และการดูแลกันเฉพาะหน้าเบื้องต้น ร่วมกับภาคีเมืองอุบลฯ
โดยจะเพาะพันธุ์พืชให้ได้ 10,000 ต้น เช่น พริก มะเขือ กะเพราะ โหระพา ข่า ตะไคร้ เป็นต้น ทางเครือข่ายร่วมระดมทุนตั้งต้นกันแล้ว ได้ประมาณสัก 1,000 ต้น

ใครผู้มีจิตต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่นี่ โดยโอนเงินผ่านบัญชีเครือข่ายชุมชนได้เลยโดยตรง 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่รับน้ำจากครึ่งหนึ่งของภาคอีสานตอนบน 5-7 จังหวัด ตามสภาพภูมิศาสตร์ น้ำจะไหลรวมลงสู่แม่น้ำมูนก่อนลงที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งจะเป็นเช่นตามธรรมชาติแบบนี้ทุก ๆ ปี น้ำท่วมปีนี้ ชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเอง โดยการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว แจกจ่ายให้สมาชิกในเครือข่ายที่ประสบภัยพิบัติ ...สู้ภ้ยด้วยใจชุมชน