เครืแข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองอุบลราชธานี สู้ภัยด้วยใจชุมชน

เครืแข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม อุบล) และเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเมืองอุบลฯ ได้จัดกิจกรรม เชิญชวนผู้ประสบภัยในศูนย์พักชั่วคราว เพื่อร่วมเพาะพันธ์ุ ผักสวนครัว 10,000 ถุง ในการเตรียมแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
ในโครงการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ปี 60 รวมน้ำใจ รวมเพาะพืชผัก 10,000 ถุง เพื่อสร้างพื้นที่ทางอาหาร "สู้ภัย..ด้วยใจ..ชุมชน" เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายยินดีรับสมทบทุน เพื่อจะทำให้ถึงเป้าหมายและขยายผลให้ทุกชุมชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกมาร่วมบริจาค มีหน่วยงานองค์กรหลายหน่วยงานช่วยสมทบทุน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารชุมชน เครือข่ายอุบลราชธานี อนุมัติงบเพาะพันธุ์พืช ฟื้นฟูชุมชน จึงทำให้ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ปี 60  รวมน้ำใจ เพาะพืชผัก 10,000 ถุง ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ทางอาหาร สร้างฐานเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

ธนาคารชุมชน (ธนาคารของคนจน) เป็นธนาคารที่มีการจัดการโดยชาวบ้าน มีเงินหมุนเวียนให้ชุมชนเครือข่ายกู้ยืมอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ที่มาของเงิน มาจากเงินออมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสมาชิก ที่ได้นำเงินส่วนหนึ่งของกลุ่มมารวมหุ้นกันจัดตั้งเป็นธนาคารชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนในระดับกลุ่ม ส่วนกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละชุมชนก็จะมีการบริหารจัดการในระดับสมาชิกรายคน โดยการบริหารจัดการโดยชาวบ้านกันเอง ดูแลกันเอง จัดสวัสดิการกันเองของคนจน