อุบล เดินหน้าเพาะพันธุ์พืชช่วยผู้ประสบภัย ต่อยอดสร้างกำลังใจ ร่วมสร้างพื้นที่ทางอาหาร ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด

เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือในวิถีชีวิตสถานการณ์ปกติ ชุมชนต้องมีหลักคิด ความศรัทธาในแนวทางบางอย่าง เพื่อสู้กับความจน พึ่งพิงเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมดีสร้างสรร ไม่ฉาบฉวย ต่อยอด ได้สร้างกำลังใจต่อกันได้ ร่วมเดินหน้ากันต่อไปได้ 

การสร้างพื้นที่ทางอาหารฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดของเครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมการเมือง(คปสม.อุบล) ยังเดินหน้าต่อให้ได้ถุงเพาะชำ 10,000 ถุง

การเพาะเมล็ดพันธุ์ในส่วนแรกหลัง 5 วันผ่านไป เมล็ดกำลังแตกยอดอ่อน พี่น้องน้ำท่วมกว่า 1,000 ครัวเรือน มีหลักประกันแน่นอน มีของกินข้างครัว ช่วงการเริ่มต้นชีวิตใหม่เดือนตุลาคม 2560

(ท่านใดต้องการมีส่วนร่วม เชิญสมทบพันธุ์ผักสวนครัวหรือระดมทุนช่วยได้ครับ)
บ้านดิน ศูนย์ธนาคารชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี