ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านเกาะขันธ์ รับมือน้ำท่วมได้แล้ว จากประสบการณ์ในเดือนมกราคม

จากกองทุนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ม.8 เกาะขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท เมื่อวันที่ 4 ม.ค.60 ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ อ.ชะอวด และในวันที่ 15 ม.ค 60 มูลนิธิชุมชนไท ได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพหลังภัยพิบัติตั้งต้น แล้วมีชาวบ้านช่วยกันสมทบจนสามารถตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

หลังจากน้ำลดแล้ว สมาชิกกองทุนบอกว่า แทบจะไม่ได้ฟื้นฟูกันเลย เพราะพิษเศรฐกิจ ทั้งราคายางที่ตกต่ำ มีภัยพิบัติธรรมชาติเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปียันปลายปี เกิดภัยน้ำท่วมซ้ำ ๆ กันหลายรอบ ข้าวโพดที่ยังไม่ถึงกำหนดจะเก็บได้ ก็ต้องเก็บก่อนที่จะเสียหาย  ถ้วยรองน้ำยางถูกน้ำพัดหายไปครั้งแล้วครั้งเล่า 

จนมาถึงพฤศจิกายน 2560 นี้ น้ำท่วมอีกครั้ง ครั้งนี้ชาวบ้านตื่นตัวและเตรียมพร้อมมากขึ้นเนื่องมาจากมีการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลกลุ่ม Line อุตุ-หลาลาด ในการแจ้งข่าวพยากรณ์อากาศ และการส่งต่อข้อมูลของคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้ชาวบ้านเก็บของหนีน้ำได้ทันท่วงที

การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญ แต่ชุมชนทำได้เพียงเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เสียหายเท่านั้น 

มูลนิธิชุมชนไท ที่มีความพยายามทุ่มเทเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สึนามิ ปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ สนับสนุนการช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือตนเองได้ และนำความรู้ประสบการณ์ขยายผลช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย แบบจิตอาสา ตามที่มีตัวอย่างของชาวบ้านบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่เคยประสบภัยสึนามิ หลังจากมูลนิธิเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพและที่อยู่อาศัย แล้วให้ร่วมกันทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและภัยสึนามิร่วมกัน จนทำให้ในวันนี้ชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นศูนย์องค์ความรู้ที่หลายประเทศมาศึกษาดูงาน และมีจิตอาสาเกิดขึ้นจำนวนมาก  แล้วยังได้ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิชุมชนไท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

ปี 2560 นี้มูลนิธิชุมชนไทได้ร่วมกับทีมจิตอาสาบ้านน้ำเค็มและเครือข่ายผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้เมื่อมกราคมที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ในการรับมือ ในการเตรียมความพร้อม สามารถประสานกับหน่วยงานต่างๆได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้

กรณีบ้านเกาะขันธ์ หมู่ 8 นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มูลนิธิชุมชนไทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้เมื่อมกราคม วันนี้น้ำท่วมอีกครั้ง แต่ต่างจากครั้งที่แล้ว ชาวบ้านมีแผนรับมือ มีการติดต่อสื่อสารกัน ทำให้ไม่มีความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ลดผลกระทบลงไปได้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เห็นชุมชนช่วยเหลือตนเองได้

ส่วนทรัพย์สินที่ไม่สามารถขนย้ายได้ เช่น บ้านเรือน พืชไร่ สวนยางพารา ก็จะได้รับความเสียหายหากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน  

วันนี้ภาคประชาชนพร้อมแล้ว แต่สามารถช่วยเหลือได้แค่ให้ชาวบ้านรับมือไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์เท่านั้น ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สูงขึ้น น้ำท่วมขังนานขึ้น ทำให้พืชไร่ผลผลิตของชาวบ้านได้รับความเสียหาย นั้น หน่วยงานภาครัฐควรจะเข้าจัดการให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีเส้นทางน้ำที่ถ่ายเทลงแม่น้ำหรือทะเลได้เร็วที่สุด โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านอีกต่อไป....