มอบข้าวสารชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ ร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหาระยะยาวรอบด้านตั้งแต่เกิด

วันที่ 27-29 เมษายน 2562 กรรมกาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร สถาบันวิจัยสังคมจุฬา มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และสำนักข่าวจาก 8 สำนัก ลงพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลแนวทางแก้ปัญหาและฟื้นฟูชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ โดยได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าอุทยานและนายอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

โดยการลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังบ้านถูกไฟไหม้ และสถานการณ์ในการอยู่อาศัยในช่วงมรสุมของภาคใต้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันหาแนวทางการอยู่อาศัยต่อไปของชุมชนชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ และการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคล ในชุมชนมอแกนเกาะสุรินทร์ โดยมีปลัดอำเภอคุระบุรี  ครู กศน.หมออนามัย หน่วยงาน และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม และ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาจะมีข้อจำกัดทั้งเรื่องการเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็ตาม แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รอบด้าน เช่น เรื่องสถานะบุคคล การศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม เป็นต้น  

ข้อตกลงร่วมกันว่า
เรื่องสถานะบุคคล จะออกแบบให้มีคณะทำงาน ลงมาสำรวจและรับรองเป็นรายคนร่วมกันในพื้นที่ โดยความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งวิธีการ และงบประมาณ 

เรื่องการศึกษาที่ กศน.ดำเนินการอยู่ มีเด็ก 80 กว่าคน มีครู 3 คน มีครูสอนน้อยเพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง จึงจะนำเอาเรื่องนี้เข้าไปไปคุยกับนโยบายเพื่อเพิ่มครู และอาจต้องให้ สพฐ.เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง

เรื่องคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ทางสถาบันวิจัยสังคมจุฬา มีหน้าที่ฝึกอบรมไกด์ชุมชนจัดระบบกลุ่ม กรรมการชุมชน ทำแผนที่ และจุดนำเที่ยว อุทยานจะสื่อสารบริษัทนำเที่ยว 2 เรื่อง คือ การให้เกียรติ์ชุมชน ลดการแต่งชุดว่ายน้ำ และการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชุมชนกับแขกของบริษัทในการค้างคืน

เรื่องระบบการติดต่อกับรัฐ มีปัญหาระยะยาว ทางอำเภอเห็นด้วยว่าอาจเสนอแยกหมู่บ้าน ให้มีผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเอง จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรับรองการเกิด สิทธิสถานะในระยะยาว 

และที่สำคัญ เรื่องการมอบข้าวสาร และอุปกรณ์ เครื่องครัวต่าง ๆ ให้กับชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ จำนวน 81 หลังคาเรือน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในช่วงมรสุมของภาคใต้ 3 เดือน

โดยการบริจาคในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเลมอแกนผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนไทและผู้บริจาคเงินผ่านเว็บไซด์เทใจดอทคอม ที่ทำให้สามารถจัดซื้อข้าวสารและอุปกรณ์ เครื่องครัวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี