นักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นยื่นขอสัญชาติ ตามกฎหมายคืนสัญชาติ พ.ศ.2555

บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีคนไทยพลัดถิ่นได้มายื่นเอกสารขอพิสูจน์สัญชาติไทยเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้ให้คนไทยพลัดถิ่นมายื่นคำร้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง อำเภอเมืองจังหวัดระนอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ และมูลนิธิชุมชนไท และในครั้งนี้มีอธิบดีกรมการปกครองและผู้แทนจาก UNDEF ได้มาลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

รูปแบบการทำงานในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน และนำไปใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสัญชาติต่อไป

ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการในการยื่นคำร้องและการคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายคืนสัญชาติ พ.ศ.2555 มีความล่าล้า ทำให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับการคืนสัญชาติเพียงไม่มาก  

โดยในวันนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน 30 คน มาช่วยกรอกแบบข้อมูล รวมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ก่อนที่จะยื่นคำร้องให้อำเภอ โดยมีชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่น จำนวนนับร้อยคน เดินทางมาดำเนินเรื่อง โดยนักศึกษาที่มาช่วยคนไทยพลัดถิ่น เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาด้านสังคม จึงมีความคิดว่าอยากจะมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีกระบวนการในการมาช่วยเหลือ คือ ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน สอบพยานเบื้องต้นว่าตรงกับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอหรือไม่ และช่วยทำบันทึกข้อมูลพยานให้มีความชัดเจน และบันทึกอะไรต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลามากพอสมควร ต่อ 1 คน