รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562

เชิญร่วมส่งประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. ในงาน
“ภูมิเวศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคใต้ ครั้งที่ 2”
จะจัดขึ้น ในวันที่ 12 ก.ย. 62 ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น. สุราษฎธานี โดยหวังตะมีผู้เข้าร่วม จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จาก 100 องค์. มากกว่า 600 คน

งานครั้งนี้จัดขึ้น โดย มูลนิธิ ชุมชนไท โดยการความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก. และสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนรู้การเท่าทันสื่อ การปรับเปลี่ยนของภูมินิเวศสื่อ การเข้าถึงกองทุนสื่อ การพัฒนาข้อเสนอต่อนโยบายด้านสื่อเสนอและการเชิดชูเกียติผู้ผลิติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การ “ประกวด สื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ยุคดิจิตอล” คณะกรรมการ ทีมงาน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคใต้ ร่วมประชุม เตรียมความพร้อม เปิดรับ ข้อเสนอประกวดสื่อปลอดภัยและะสร้างสรรค์ 62 ปีนี้ มีโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5 ประเภท ประกอบด้วย

  1. เด็กเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น 
  2. สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน ดีเด่น
  3. สื่อส่งเสริมครอบครัวและสังคมดีเด่น
  4. สื่อสร้างแรงบันดาลใจดีเด่น
  5. สื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15. สิงหาคม 2562  และ พบกันในงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ภาคใต้ วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความร่วมมือในปีนี้ มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์สนับสนุนงบประมาณ/มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก/มูลนิธิชุมชนไท/ม.ทักษิณ/ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช/เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้/สภาผู้ชมเเละผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภาคใค้/สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนง.ภาคใต้ เเละศูนย์ข่าวภาคใต้ไทยพีบีเอส 

ขอเชิญร่วมงานวันที่ 12 กันยายน ใน จ.สุราษฎร์ธานี โดยเปิดรับผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรับรางวัลเงินสด 1 หมื่นบาท เเต่ละประเภทรางวัล เเละโล่เกียรติยศ ในประเภทสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ,ครอบครัวเเละสังคม ,สื่อสร้างเเรงบันดาลใจ เเละสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น "ภายในวันที่ 15 ส.ค.62"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวพวงเพ็ญ 097-2310084
นายอำนาจ. จันทร์ช่วง 081-9131316