ประชุมแกนนำเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มกราคม 2563 ประชุมแกนนำเครือข่ายแก้ไขปัญหาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาชุมชนหาดสวนสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม แกนนำชุมชน สมาชิกเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  26 คน เพื่อติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีชุมชนหาดสวนสุข โดยมีข้อสรุป คือ ขอให้จังหวัดจะประสาน อบจ.ให้รอฟังนโยบายของรัฐบาลจากการที่ชาวชุมชนในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอพื้นที่โฉนดชุมชน หาดสวนสุข ชุมชนเกตุแก้ว ให้เป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนโดยการรับรองของสำนักโฉนดชุมชนสำนักนายกฯว่าจะดำเนินการอย่างไร และประสานจังหวัดในการดำเนินการสนับสนุนการฟื้นฟูภัยพิบัติในกรอบของระเบียบต่าง ๆ ตามปกติ ระหว่างที่รอนโยบายจากรัฐบาล

--------------------