วัดขจัดความยากจนสากล ร่วมกันปกป้องลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม

17 ตุลาคม 2563 วันขจัดความยากจนสากล โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี โดยปีนี้เป็นการนำเสนอชุมชนปูดำ จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนเล็ก ๆ มีจำนวนเพียง 7 ครอบครัว โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นชุมชนยามเฝ้าป่าชายเลน เพราะเนื่องจากชาวบ้านชุมชนปูดำ อยู่อาศัยมากับธรรมชาติกว่า 40 ปี ได้ร่วมกันดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จนป่าชายเลนแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ส่วนอาชีพของชุมชนนั้นได้ประกอบอาชีพหาหอย หาปู ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยกันอย่างลงตัว เมื่อคนดูแลป่าและเมื่อป่าให้อาชีพกับคน  

ปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้น คือถูกให้รื้อถอนออกจากพื้นที่ของเอกชน 2 หลัง และย้ายมาอยู่ใกล้เคียงกันกับครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน และได้มีการตกลงขอบเขตกับป่าชายเลนมาก่อนหน้านี้แล้ว อีกปัญหาหนึ่งของชุมชน คือ ไม่มีไฟฟ้า แต่วันนี้ ชุมชนกำลังจะมีถนนและไฟฟ้าจะเข้าถึงชุมชนแล้ว

ในบ้านเมืองเรา ยังมีชุมชนเล็ก ๆ แบบนี้อีกมากมาย ที่เราต้องมาช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านด้วยกันครับ และช่วยวกันปกป้องชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมต่อไป และนี่คืออีกภารกิจหนึ่งของ #มูลนิธิชุมชนไท ที่ถือเป็นภาระกิจสำคัญ