รางวัลแด่นักพัฒนาที่มุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหา

27 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้จัดงานครบรอบ 20 ปี พอช.ขึ้น ภายใต้ชื่อ World Habitat Day 2020 และเพื่อมอบโล่ดีเด่นให้กับนายเมธี นิ่มปลอด ประธานชุมชนขจรเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่แก้ไขปัญหาภายใต้เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่นายเมธี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนตนเองและชุมชนสมาชิกในเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลแด่นักพัฒนาที่มุ่มั่นต่อการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง #มูลนิธิชุมชนไท ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับ #เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอแสดงความยินดีและขอให้ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป