เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมโฉนดชุมชน คนอยู่กับป่ากว่าพันไร่ได้

ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากชื่อชุมชนดูเหมือนจะเป็นย่านธุรกิจ แต่ที่นี่คือชุมชนคนจนเมืองภูเก็ต ที่อาศัยอยู่รวมกัน กว่า 37 ไร่ ริมป่าชายเลน ซึ่งที่ผ่านมาทางชุมชนได้รวมตัวกันทำงานด้านงานพัฒนาในชุมชนมาโดยตลอด จากกิจกรรมในชุมชนที่ได้ทำร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ส่งผลให้ชุมชนธนิตได้ยื่นของบประมาณงานพัฒนาชุมชนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช.จนได้งบฯบ้านมั่นคงชนบทมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน และเพื่อความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย ทางชุมชนยังได้ยื่นเสนอการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนอีกด้วย ซึ่งก็อยู่ในวารระรอประกาศให้มีโฉนดชุมชนต่อไป