เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต จำนวน 15 ชุมชน ยื่นหนังสือคัดค้านการจะยกเลิกโฉนดชุมชน

26 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต จำนวน 15 ชุมชน ประมาณ 300 คน ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดภูเก็ต ถึง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คัดค้านการจะยกเลิกโฉนดชุมชน หลังชาวบ้านต่อสู้มากว่า 10 ปี เพื่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  

โดยนายสินชัย รู้เพราะจีน ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต คณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้รวมตัวกันที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะเดินขบวนมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอให้ทบทวนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชน

พร้อมกันนี้ยังมีการชูข้อความต่างๆ อาทิ โฉนดชุมชน ที่อยู่ที่กินของคนจน, เราต้องการโฉนดชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง, โฉนดชุมชนสร้างอนาคต 10 ปี กับความหวังร่วมผลักดันให้ได้มา ขอความเมตตา สานต่อสู่ชุมชน, ขอสิทธิชุมชน ขอความเป็นะรรม ขอโฉนดชุมชน ขอที่อยู่อาศัย เพื่อชีวิตที่มั่นคงและพัฒนา เป็นต้น โดยในวันนี้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับเรื่องแทน พร้อมรับปากว่าจะเร่งดำเนินการส่งหนังสือไปยังรองนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด 

นายสินชัย รู้เพราะจีน กล่าวถึงการมายื่นหนังสือว่า ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ผลักดันนโยบายโฉนดชุมชน ด้วยมีเป้าหมายต้องการให้เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกินหรือที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย กระทั่งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และในคราวประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และมีมติมอบหมายให้นำแนวทางโฉนดชุมชนหรือการจัดการที่ดินแปลงรวม ภายใต้กรอบสิทธิชุมชนให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรับไปดำเนินการ ทั้ง 486 ชุมชน ทั้งยังให้มีการคุ้มครองพื้นที่และเข้าถึงสาธารณูปโภคไปพลางก่อนจนกว่าการดำเนินการจะมีข้อยุติ

ทั้งนี้ในส่วนของการรวมตัวกันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากตัวแทนได้ยื่นหนังสือและมีการอ่านข้อเสนอของทางกลุ่มฯ แล้ว ก็ได้มีการเดินทางกลับไปยังศาลาประชาคมก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ