เครือข่าย คปสม.อุบลราชธานี ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการยกเลิกโฉนดชุมชน

26 พ.ย.2563 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสุรีรัตน์ ขันลับ ชาวบ้านชุมชนลับแล อ.วารินชำราบ ร่วมกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำชาวชุมชนให้มีการทบทวนการยกเลิกการออกโฉนดชุมชน  โดยยื่นหนังสือให้กับตัวแทนที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถึง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เพื่อขอให้มีการทบทวนใหม่อีกครั้ง เพราะโฉนดชุมชนที่มีการผลักดันนี้สามารลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศให้มีความมั่นคงได้ ซึ่งโฉนดชุมชนจะเป็นที่ดินแปลงรวมที่ชาวชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ มีกติการ่วมกัน ดูแลร่วมกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นแปลง ๆ เพื่อนำออกจำหน่ายขายได้ แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ โดยในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ชุมชนขอให้มีการหยุดการสั่งไล่รื้อถอนที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในที่ดินของหน่วยงานรัฐในอนาคตด้วย 

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เสนอขอออกเป็นโฉนดชุมชนรวม 7 แปลง คือ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนลับแล ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนกุดลาด ชุมชนปลาดุก ชุมชนคุรุมิตร และชุมชนตามุย ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 500 ครอบครัว รวมเนื้อที่ 80 ไร่เศษ