ฝึกทักษะวิชาชีพ (จีบผ้าจัดดอกไม้) เด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

27 ม.ค.2564 จากการที่ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  เปิดการเรียนการสอนวิชาทักษะอาชีพ ทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเข้ากลุ่มงาน จีบผ้าจัดดอกไม้ ที่ได้การสนับสนุนการสอนโดยครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์? ทำให้ผลงานของเด็กนักเรียนสามารถใช้งานได้จริง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มูลนิธิชุมชนไท สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข  ได้ทำโครงการนี้ เพื่อที่จะทำให้ระบบการศึกษามีชีวิตมากขึ้น นอกจากจเด็กนักเรียนจะได้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังได้ความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้อย่างแท้จริง และเป็นการปรับระบบการศึกษาให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน หรือ new normal อีกด้วย 

มูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ จึงได้ร่วมหารือกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็มและหาแนวทางสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถเรียนได้ต่อเนื่อง จนสามารถนำทักษะไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงเรื่องการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์?ให้คนในท้องถิ่นได้ใช้บริการฝีมือทักษะอาชีพของเด็กนักเรียนต่อไป