ฝึกทักษะวิชาชีพ (ขนมถ้วยฟู) เด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

28 ม.ค.2564 เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้เรียนรู้การทำขนมถ้วยฟูจากการสอนโดยภูมิปัญญาของแม่ค้าในตลาดเก่าในเมืองตะกั่วป่า ซึ่งในการเรียนนี้มีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายให้ความสนใจ  โดยเด็ก ๆ ที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านน้ำเค็มและเด็กเยาวชนชาวเลมอแกน,มอแกลน

นี่คืออีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาชีพในการทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดปัจจุบัน เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถนำความรู้ไปเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้ปกครองในช่วงวันหยุดได้ด้วย

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มูลนิธิชุมชนไท สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ขอให้กำลังใจกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ที่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น (ม.3) โดยจะยกระดับการเรียนการสอนด้านสายอาชีพเพิ่มเติมจากด้านวิชาการ