กลุ่มคนจนเมืองภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

กลุ่มคนจนเมืองภูเก็ต จากหลายชุมชนที่รวมตัวกันแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในนามเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต วันนี้มารวมตัวกัน เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นที่ประชุมและทำกิจกรรมงานพัฒนาต่าง ๆ โดยการปลูกป่าชายเลน (ไม้โกงกาง) รอบ ๆ บริเวณศูนย์ฯ กว่า 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกด้วย โดยมี นายธีระ พุ่มช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย และการทำกิจกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) อีกด้วย